Công văn 3460/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, Đề án triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 3460/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 07/11/2018
Trích yếu: V/v tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, Đề án triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục