Công văn 3413/UBND - KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: về việc triển khai Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 3413/UBND - KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/11/2018
Trích yếu: về việc triển khai Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục