Tuyên Quang có 63 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 22/6/2017 14:4

Ngày 20/06/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình......
Đến tháng 05/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,90%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 03/06/2017 17:43
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện 23/6/2017 15:17

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh ta đã có nhiều giải pháp vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ nguồn lực cho xây dựng hạ tầng nông thôn. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhất để thay đổi......
Liên kết chuyên mục