Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ 1/7/2018 23/4/2018 15:9

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã......
Đến tháng 03/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,73%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/04/2018 14:42
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đầu tư 24/4/2018 7:32

Ngày 23/4/2018, tại Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng hệ thống thông tin đầu tư. Dự và chỉ đạo......
Liên kết chuyên mục