Đến tháng 08/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,77%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 11/09/2018 10:50
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Xây dựng thành phố văn minh Nhìn từ Lễ hội 24/9/2018 13:30

Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 kết thúc đã để lại ấn tượng khó quên đối với du khách về một thành phố bên dòng Lô lung linh sắc màu. Làm nên sắc màu ấy không thể không nói tới những quyết tâm của cấp ủy......
Liên kết chuyên mục