Phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

16/4/2018 8:4

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn số 956/UBND-KGVX về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018.

 

Giờ ôn tập môn Ngữ Văn của học sinh lớp 12G, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.
Ảnh: Huy Hoàng

 
Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 đảm bảo đạt kết quả và đúng quy định.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tỉnh có 7.815 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 600 thí sinh tự do, được bố trí thi tại 342 phòng thi. Đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi, đang tiến hành cho thí sinh đăng ký dự thi, nhận phiếu điều kiện dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý.

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 24-27/6. Cụ thể, ngày 24/6, buổi sáng họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi; buổi chiều thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi. Ngày 25/6, sáng thi môn Ngữ văn; chiều thi môn Toán. Ngày 26/6, sáng thi bài thi Khoa học tự nhiên; chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 27/6, sáng thi bài thi Khoa học Xã hội.

Các Hội đồng thi báo cáo nhanh các buổi thi, cập nhật vào phần mềm quản lý thi theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi, chậm nhất 11 giờ 30 đối với buổi thi sáng; 16 giờ 30 đối với buổi thi chiều. Các Hội đồng thi báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi, cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6.

Các Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/7. Chậm nhất ngày 15/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông vào phần mềm quản lý thi. Sau đó, công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông chậm nhất ngày 17/7.
PV


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email