Lực lượng tham mưu Công an Tuyên Quang 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

17/4/2018 15:4

Tuyenquang.gov.vn: Cách đây tròn 72 năm, ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Nghị định 121/NĐ về tổ chức, bộ máy Việt Nam Công an Vụ gồm 3 cấp và ở mỗi cấp Công an đều có tổ chức Văn phòng làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các cấp lãnh đạo, chỉ huy. Đây được coi là mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu CAND.Cán bộ Đội chuyên đề, phòng Tham mưu kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại phòng An ninh xã hội Công an tỉnh.

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tham mưu CAND đều tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nắm chắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn ý thức trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, sáng tạo trong công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực l­ượng khác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn cách mạng; lực lượng Tham mưu Công an các cấp luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ các hoạt động của lực lượng CAND.

Cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, từ Đội Trừ gian đổi tên thành Ban Trừ gian và Ty Liêm phóng (tổ chức tiền thân của Công an tỉnh Tuyên Quang ngày nay) được thành lập để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tháng 7 năm 1946, Ty Công an Tuyên Quang đ­ược thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập Ty Liêm phóng và Ty Cảnh sát, bao gồm các bộ phận: Văn phòng, Ban Tư­ pháp, Ban Trinh sát, Ban Trật tự, đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng vũ trang tại Tuyên Quang.

Văn phòng Ty Công an Tuyên Quang, ban đầu chỉ có 3 cán bộ, có nhiệm vụ giúp Tr­ưởng ty soạn thảo các văn bản và quản lý hành chính. Từ đây, chức năng tham mư­u phục vụ lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, chỉ huy đ­ược quy định rõ. Đến nay, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh đã phát triển không ngừng, toàn tỉnh có 146 cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu; phòng Tham mưu Công an tỉnh có 07 đội công tác và Trung tâm thông tin chỉ huy. Các phòng, Ban, Trại, Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Bệnh viện Công an tỉnh bố trí cán bộ bán chuyên trách làm công tác tham mưu, tổng hợp; Đội Tổng hợp Công an cấp huyện bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tham mưu. Tuy chưa được đào tạo chuyên ngành về công tác tham mưu nhưng hầu hết các đồng chí được đào tạo chính quy về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có sức khoẻ tốt và được trang bị nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, có khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Cán bộ, chiến sỹ Đội viễn thông-tin học, phòng Tham mưu
luôn làm chủ công nghệ hiện đại, cải tiến kỹ thuật, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt,
bí mật, phục vụ kịp thời công tác và chiến đấu trong lực lượng Công an Tuyên Quang.

 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, điều kiện làm việc khó khăn, gian khổ, hoạt động bí mật và phải di chuyển địa điểm nhiều lần. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, lòng trung thành vô hạn với Đảng, không ngại hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách làm tốt tham mưu cho lãnh đạo Công an các cấp và cấp ủy chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ phản Đế, phản Phong; bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; xây dựng căn cứ địa, bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng tại Khu căn cứ địa cách mạng Tân Trào - ATK.

 Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng tham mưu Công an Tuyên Quang đã làm tốt chức năng tham m­ưu cho lãnh đạo Công an, cấp ủy và chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, chính sách trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; bảo vệ hậu phương lớn XHCN và chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam góp phần vào Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ khi tỉnh Tuyên Quang được tái lập (năm 1991) đến nay, lực lượng Tham mư­u Công an toàn tỉnh đã thực hiện cải tiến, đổi mới toàn diện các mặt công tác, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đã thoát dần tư tưởng tự ty nghề nghiệp vươn lên khẳng định mình và đã có sự thay đổi đáng kể từ tác phong làm việc hành chính thụ động, thuần túy làm công tác Văn phòng sang tác phong làm việc chủ động trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phân tích số liệu và dự báo sát, đúng tình hình phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; bám sát nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Công an tỉnh, đã mở rộng quan hệ phối hợp với các đơn vị tham mưu trong khối thi đua nội chính để trao đổi thông tin; thống nhất phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực đảm bảo ANTT nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và điều hành các mặt công tác của Công an tỉnh một cách chính xác và có hiệu quả. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT phát sinh ngay tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó đã khẳng định vị thế, vai trò của lực lượng Tham mưu CAND là trung tâm điều hành, là “bộ não” chỉ huy của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với toàn bộ các hoạt động của Đảng bộ, lực lượng Công an toàn tỉnh.  

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, với phương châm “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tham mưu Công an tỉnh không ngừng rèn đức, luyện tài, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự ghi nhận, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ  lực lượng Công an tỉnh nhà./.
Trần Thái

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email