Chuẩn bị Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số, miền núi

17/4/2018 10:46

Tuyenquang.gov.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn về việc chuẩn bị Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

 

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh đọc sách tại thư viện trường.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ đạo các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THPT và các trường THPT có đông học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) và học sinh sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc triển khai thực hiện tốt Công văn số 5816/BGDĐT-GDTrH ngày 08/12/2017 về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017 - 2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018 và Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15/3/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ I năm học 2017 - 2018, rà soát, phân loại năng lực học tập của học sinh lớp 12, xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng của từng bộ môn phù hợp với từng đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh DTTS; tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh DTTS.

Xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức ôn tập và hỗ trợ học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT ngay sau khi kết thúc năm học 2017 - 2018. Bên cạnh việc thực hiện nội dung ôn tập kỳ thi THPT quốc gia cần tổ chức quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo sức khỏe và an toàn của học sinh cho đến khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh,... để có chính sách hỗ trợ học sinh DTTS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa có điều kiện ôn tập và tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; không để trường hợp nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email