Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (khóa XVI)

17/4/2018 14:30

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (khóa XVI). Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minhh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố.
 


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến sâu sắc vào những nội dung của hội nghị.
 
Tiếp theo chương trình hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đã báo cáo tình hình công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I/2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2018. Báo cáo nêu rõ: Trong quý I/2018, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.374 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh gieo cấy 19.496 ha lúa vụ xuân, đạt 103,8% kế hoạch; sản xuất 10,6 triệu giống cây lâm nghiệp, trồng mới 1.384 ha rừng. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 466 tỷ đồng, bằng 25,6% dự toán… Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền diễn ra phong phú; lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I năm 2018 thực hiện toàn diện, chặt chẽ, đúng quy định.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế như: Giá trị sản xuất công nghiệp vẫn đạt thấp so với kế hoạch, còn có một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước; việc triển khai một số chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, một số công trình, dự án chưa đảm bảo tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp…
 


Đại biểu dự họp phát biểu thảo luận tại hội nghị.
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý địa bàn, tài nguyên khoáng sản…
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2018 là thời điểm tăng tốc, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trước hết cần khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, xác định giải pháp thật cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Các cấp, các ngành cẩn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là nguyên liệu, thị trường, cung cấp điện  để tập trung phát triển công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án. Nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện đầu tư kinh doanh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chủ động chăn sóc, thu hoạch cây trồng vụ xuân, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và phòng chống cháy rừng. Khẩn trương cung ứng cấu kiện để thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa; làm tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Lãnh đạo nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen
cho các đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2013-2017.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định khen thưởng cho các tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền 2013 - 2017. Theo đó, 9 chi đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục được tặng cờ thi đua; 1 đảng bộ cơ sở, 20 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục và 129 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục được tặng bằng khen.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email