Đề xuất quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức 16/1/2017 8:44

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành......
Đến tháng 12/2016 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,92%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 12/01/2017 08:56
Đến tháng 12/2016, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
520
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 15/12/2016 00:00

Tặng quà cho học sinh nghèo và hội viên gia đình chính sách 20/1/2017 9:32

Ngày 17/1, tổ chức phi chính phủ SJINC Foundation (Mỹ) phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức trao 200 suất quà tết, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng......
Thông tin doanh nghiệp