Tuyên Quang triển khai Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
Thứ 6, ngày 13 tháng 7 năm 2012 - 9:12
Ngày 12/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 9/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 17/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; phòng GD- ĐT các huyện, thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 9/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 17/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang phát biểu tại hội nghị

Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, đặc biệt là công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục thực sự có hiệu quả, vững chắc, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo công bằng trong giáo dục, tạo nền tảng vững chắc và lâu dài để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng lâu dài, bền vững để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai, thực hiện có hiệu quả một trong 4 lĩnh vực đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Theo đó, toàn tỉnh phải hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào tháng 5/2013. Bảo đảm hầu hết trẻ 5 tuổi được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ em vào lớp 1 phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ và nhân cách. Mục tiêu cụ thể, đến hết năm 2012, tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học trên 99%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non trên 80% đối với vùng đặc biệt khó khăn, trên 95% đối với vùng còn lại; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 10%; tỷ lệ giáo viên dạy lớp mầm non 5 tuổi đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên 100%; 100% các trường có đủ phòng học cho lớp mầm non 5 tuổi theo quy định; đảm bảo phòng học kiên cố đối với thành phố và các thị trấn, bán kiên cố đối với các xã vùng nông thôn và phòng học đảm bảo diện tích xây dựng theo quy định đối với vùng núi cao, đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ trường có đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp mầm non 5 tuổi đạt 100%; 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án cũng nêu cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp toàn diện gồm: Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tăng cường huy động trẻ 5 tuổi đến lớp; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị tối thiểu cho các lớp mầm non 5 tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Dự toán kinh phí thực hiện Đề án là trên 106 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ xã hội hóa trên 14,8 tỷ đồng. 

 

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Phần thảo luận, đại biểu Đỗ Trọng Dương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương đã nêu một số kinh nghiệm trong việc quy hoạch, bố trí các lớp mầm non 5 tuổi ở huyện. Trước hết phòng xác dịnh để phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi thực sự có chất lượng thì việc đầu tiên phải quy hoạch lại các lớp mầm non 5 tuổi trên địa bàn huyện, xóa dần lớp ghép trẻ 5 tuổi với các độ tuổi khác để có điều kiện đầu tư giáo viên có năng lực dạy lớp các cháu 5 tuổi. Sau đó, các trường mầm non phối hợp với địa phương tiến hành nghiên cứu và thực hiện phương án quy hoạch bố trí lại các điểm trường, lớp mầm non 5 tuổi; rà soát theo thực trạng năm học 2011-2013 cả huyện có 17 xã không còn lớp ghép, trong khi năm học 2010-2011 chỉ có 3 xã không có lớp ghép. Đại biểu Lý Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Hùng Đức (Hàm Yên) lại nêu các kinh nghiệm về xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa và thực hiện giám sát nghiêm quá trình xây dựng nhà lớp học mầm non thôn Khuân Thắng đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng chi phí. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện quy hoạch, bố trí các lớp mầm non cho trẻ 5 tuổi; xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường, lớp học; mua sắm trang thiết bị và hiến đất xây dựng trường lớp; duy trì sĩ số, kết quả phổ cập… Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về giải pháp khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp; nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang chỉ rõ, với một tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như tỉnh ta thì việc phổ cập giáo dục mầm non là rất quan trọng bởi đó là bậc học mở đầu cho việc học tập của cả đời người, hình thành nhân cách một con người. Để đạt được mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2013 thì cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng. Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong công tác phổ cập giáo dục những năm trước đây, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; huy động sức mạnh toàn dân trong việc thực hiện chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả. Riêng đối với ngành giáo dục và đào tạo cần vào cuộc một cách quyết liệt, thường xuyên theo dõi để phát hiện tháo gỡ những khó khăn trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch, nghị quyết, thực hiện Đề án với tinh thần quyết tâm cao nhất…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị BÍch Việt tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy


Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang, đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trong việc chăm lo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường lớp và đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên để hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao, trong đó tập trung vào tham mưu bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ; rà soát bố trí đủ đất để xây dựng trường lớp; huy động sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong việc đóng góp kinh phí xây dựng phòng học, mua sắm đồ dùng, đồ chơi. Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch, nghị quyết, đề án cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ đối với đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non dân nuôi. Các xã, phường, thị trấn tích cực làm tốt công tác vận động nhân dân, các tổ chức xã hội đóng góp nhân lực, vật lực để xây dựng trường, lớp học…

PVLượt xem: 1131 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 179
Truy cập: 1.283.505