Trang chủ >> Chuyên mục >> Hệ thống Văn bản 

Thể loại: Quyết định
Số/Ký hiệu: 25/2013/QĐ-UBND
Ngày Ban hành: 20/11/2013
Cơ quan BH: UBND tỉnh Tuyên Quang
Trích yếu: Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Nội chính
File đính kèm

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
Về việc giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2016
Công văn số 428/UBND-TH ngày 03/03/2015 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v Lịch làm việc của UBND tỉnh
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2015
Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản
Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, khai thác hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 10/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016
Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016
Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 8/11/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công văn số 2699/UBND-NC ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng pháo
Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công văn số 2683/UBND-NC ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013
Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành kỳ đầu
Quyết đính số 1301/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Tuyên Quang
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 180
Truy cập: 1.283.505