Trang chủ >> Chuyên mục >> Hệ thống Văn bản 

Thể loại: Quyết định
Số/Ký hiệu: 462/QĐ-UBND
Ngày Ban hành: 20/12/2012
Cơ quan BH: UBND tỉnh Tuyên Quang
Trích yếu: Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh v/v sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện Sơn Dương và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Sơn Dương
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
File đính kèm

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
Quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
V/v: Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
V/v : Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức .
Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh về việc giải thể Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ, biên chế, công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp
Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9, Điều lệ hoạt động Quỹ Phát triển đất ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 280/QĐ-CT ngày 21/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp nghề Tư thục Công nghệ và Quản trị thành Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tuyên Quang
Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh v/v sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm b, tiết 2.2, khoản 2, Điều 3 Quy định cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định số 1142/QĐ-CT ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Dự án "Phòng chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam"
Quyết định số 1128/QĐ-CT ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo về đẩy mạnh quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang
Quyết định số 1143/QĐ-CT ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án "Phòng chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam"
Quyết định số 1059/QĐ-CT ngày 13/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Quyết định số 1060/QĐ-CT ngày 13/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Liên hiệp thanh niên huyện Lâm Bình
Quyết định số 1048/QĐ-CT ngày 11/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang
Quyết định số 1032/QĐ-CT ngày 08/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng huyện Lâm Bình năm 2012
Quyết định số 1024/QĐ-CT ngày 06/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội Giao lưu các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ IX, năm 2012 tại tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 1029/QĐ-CT ngày 06/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2009 - 2012
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 276
Truy cập: 18.111