Trang chủ >> Chuyên mục >> Hệ thống Văn bản 

Thể loại: Quyết định
Số/Ký hiệu: 488/QĐ-CT
Ngày Ban hành: 18/05/2012
Cơ quan BH: UBND tỉnh Tuyên Quang
Trích yếu: Quyết định số 488/QĐ-CT ngày 18/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Xây dựng cơ bản
File đính kèm

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuông viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v: Về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 điều 58 của luật đất đai trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v Ban hành quy định phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v Ban hành Quy định quản lý, phân cấp QL sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định ban hành quyết định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Na Hang đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020
Quyết định số 703/QĐ-CT ngày 25/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030
Quyết định số 489/QĐ-CT ngày 18/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 182
Truy cập: 1.283.505